Velkommen til sæson 2018/2019 i Nykøbing Sj. Badmintonklub

 

I dette velkomstbrev er der beskrevet nogle praktiske ting, som du skal være opmærksom på, ligesom der er en række datoer, som du bør lægge ind i din kalender allerede nu!
Til ungdomsspillerne er der vedlagt et særligt velkomstbrev.

 

Hold i øvrigt øje med hjemmesiden: www.nykobingbadminton.dk og face-book-siden: ’Nykøbing Sj. Badmintonklub’ i løbet af sæsonen.

 

Hold os også orienteret om evt. ændringer i din mail-adresse, - ændringer sendes til vores kasserer: leif.tove@nyka.dk

 

Igen i år lægger badmintonhallen dansegulv til Honky Tonk – Musikfest i Nykøbing Sj. – og igen vil vi få et rigtigt godt danseorkester til at trække os på dansegulvet.

Festen forgår lørdag den 1. september 2018, - og husk at du støtter badmintonklubben når du køber armbånd til dig og din familie i klubben.

 

Og så til det praktiske:

Den årlige arbejdsdag i hallen – lørdag den 25. august 2018

Vi har brug for hjælp til at gøre hallen sæsonklar, - så kom gerne og giv en hjælpende hånd den 25.     august 2018. – Vi starter kl. 09.00 med lidt morgenmad, - kl. 12.30 byder vi på frokost, - og når vi er færdige slutter vi af med en ’fyraftens-bajer’! – Du er også meget velkommen selv om du kun kan afsætte en del lørdagen.

Så derfor sæt X i kalenderen og tilmeld dig ved mail til: lars.ole.justesen@skolekom.dk

 

Årets Gløgg-turnering

Årets Gløgg-turnering for senior og veteran afholdes torsdag den 6. december 2018 fra kl. 18.00.

 

Årets Jule-turnering for motionister

Årets Jule-turnering for motionister afholdes onsdag den 12. december 2018 fra kl. 18.00.

 

Finaler i klubmesterskaberne og klubfest

Vi håber, at vi igen i 2019 kan blande finalerne for ungdom og voksne sammen, - vi synes dette fungerer rigtigt godt.

Årets klubfest og dermed også finalerne i klubmesterskabsturneringen foregår lørdag den 27. april 2019.

 

Årets cykelløb på gågaden

I den forgangne sæson blev løbet afholdt den 9. juni 2018. Løbet gav et overskud på ca. 70.000 kr., - hvilket er et helt fantastisk resultat og rigtig mange penge i klubbens regi.

I den kommende sæson afholdes cykelløbet lørdag den 15. juni 2019.

Hvis du kunne tænke dig at køre nogle penge ind som cykelrytter, - eller hvis du har nogle idéer til at forbedre løbet, så henvend dig til bestyrelsen!

 

Ungdomsspillerne

Opstartsbrev til ungdomsspillere er fremsendt til alle pr. e-mail fra ungdomsudvalgets formand.

Som opstart på sæsonen afholdes der igen i år en træningssamling i september måned.

Dette var kun lidt overskrifter, - vedlagt er mere materiale til ungdomsspillerne.

 

Seniorer og Veteranspillere

Det er planen, som noget nyt, at tilmelde et seniorhold, - Endvidere vil vi tilmelde et hold i 50+ A-række, og nogle 60+ -veteranhold.

 

Træningstider

Senior- og veteranspillere kan i år træne torsdage fra kl. 19.00-22.00, - dette lidt afhængigt af behov for yderligere træningstider til ungdomsafdelingen.

Vi har valgt at lave fællestræning mellem senior- og veteranspillerne.

Ungdomsafdelingen har rådighed over spilletider tirsdage kl. 15.00-21.00 og torsdage 15.00-19.00. Dertil vil der være ekstra træningsmulighed som meldes ud senere.

Nils Sander vil være den gennemgående træner suppleret af hjælpetrænere.

 

Kontingent

Kontingentet blev fastsat således:

Senior/veteran uanset om man har fast spilletid eller ej

1.000 kr.

Formiddagsspillere som kun har fast spilletid før kl. 12.00

800 kr.

Ungdom op til 18 år

600 kr.

Nye ungdomsspillere, gælder kun 1. års medlemskab

400 kr.

Passive medlemmer og unge som kun kan deltage periodisk

200 kr.

Ældre-badminton, fredag formiddag

200 kr.

Talenttræning; én gang hver anden fredag

200 kr.

Priserne er pr. spiller.

Kontingent opkræves og betales ved sæsonstart/indmeldelse.

Sidste frist for indbetaling er 20. august 2018.

Kun ved rettidig indbetaling af kontingent er man sikker på at beholde sin nuværende spilletid.

 

Bytning af spilletider

Bytning af spilletider foregår i hallen torsdag den 23. august 2018.

Gamle medlemmer kl. 18.00-18.30, - og nye medlemmer kl. 18.30-19.00.

 

Boldkontingent

Medlemmer som deltager i fællestræning og- eller spiller regelmæssigt på hold, betaler desuden boldkontingent. Dette kontingent på 400 kr. opkræves i februar 2019.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen i denne sæson afholdes onsdag den 24. april 2019 kl. 19.00.

 

Fortsat rigtig god sommer og på gensyn i september.

 

Bestyrelsen  

Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74