Indkaldelse til

Generalforsamling

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Badmintonklub

 

Torsdag den 30. april 2015 kl. 19.00

 

Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet i hallen.

 

 

Dagsorden iflg. Love for Nykøbing Sj. Badmintonklub på følgende måde:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af stemmeberettigede
 3. Aflægning af beretning/beretninger for den forløbne sæson
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  (forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år således, at 4 medlemmer afgår det ene år 
og 3 medlemmer det næste år. Formanden og kasserer må ikke afgå samme år.
Endvidere vælges suppleanter, der afgår hvert år.Bestyrelsen:

Vakant                                       ikke på valg, men nyt medlem kan vælges for et år

Vakant                                       ikke på valg, men nyt medlem kan vælges for et år

Hans Erik Andersen                     ikke på valg  

Leif Andersen                             på valg – modtager genvalg

Mette Christiansen                      på valg – modtager genvalg

Lotte Christiansen                       på valg – modtager genvalg

Lars Ole Justesen                       på valg – modtager genvalg                    

Suppleanter:

Vakant                                          på valg         

Vakent                                          på valg         

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  (Vælges for 1 år)
  Ole Skaarup og Claus Rohrberg er på valg som revisorer.      modtager genvalg

Maj-Britt Greve er på valg som suppleant.                           modtager genvalg

 

 1. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nykøbing Sj. Badmintonklub                                  lagt på nettet d.11-04-2015

Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74