Kære badmintontalenter

 

Hermed inviteres I med til talenttræning 2017/18. Talenttræning er for talenter til og med U17-alderen. Når man er U19-spiller, så er man, ud over at være U19-ungdomsspiller også at regne for seniorspiller. Derfor bliver U19-spillerne i kommende sæson inviteret til at deltage i torsdagstræningen sammen med seniorer og veteraner, når de har lyst til det. Så lærer man at spille i et højere tempo end man er vant til fra ungdomstræningen! Det er en slags overgangsordning inden den egentlige seniortræning sætter ind fra sæson 2018/19. Der vil blive tilmeldt et seniorhold i kommende sæson samtidig med, at vi også har et U17/19 hold tilmeldt, så der bliver brug for en hel del U17/19 spillere i holdturneringerne!

 

I kommende sæson vil det være sådan at talenttræningen er inddelt i 2 halvsæsoner fra 1/9 - 31/12 og fra 1/1 - 30/4. Hver halvsæson koster 200 kr.

 

I skal tilmelde jer til første halvdel senest d. 20. august pr. mail til mig. I vil så senest d. 27/8 få tilsendt en regning. I december vil I skulle melde jer til sidste halvsæson

 

Første talenttræning starter fredag d. 8. september.

 

NB! 1. december og 23. februar vil der ikke være talenttræning.

 

FLG. SPILLERE INVITERES TIL AT DELTAGE I TALENTTRÆNINGEN FØRSTE HALVSÆSON FREDAGE KL. 17:00 - 18:30:

Elias Grant Jørgensen, Magnus Hansen, Emma Manhart, Aksel Grütter, Gustav Pedersen, Noor Meldgaard-Heijnsdijk, Anton Jespersen, Jonathan Hviid Østergaard, Karoline Højer Jørgensen, Igor Renauld, Sofus Jespersen, Thomas Gideon, Ida Poulsen, Tobias Hundebøl, Emil Grenaa Petersen, Sebastian Schiøtz, Andrea Højer Jørgensen og Nikolaj Bo Larsen

 

Med talenthilsen

Nils Sander

Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74