Opråb!
Til Medlemmer af Nykøbing Sj. Badmintonklub


Først ønsker vi fra bestyrelsens side at sende en STOR tak til alle, der i sæsonens løb har ydet en kæmpe frivillig
arbejdsindsats på de områder, hvor vi ’tjener’ penge til klubarbejdet. – Uden denne klubånd, havde vi nok ikke
haft mulighed for at drive de gode rammer, der medvirker til at gøre fornøjelsen større ved udøvelsen af denne dejlige sport.
Bestyrelsen ønsker at vores gode klub fortsat udvikler sig i en positiv retning.
Imidlertid savner vi i bestyrelsen, at flere beslutter sig for at træde ind i ’bestyrel- sesrummet’ – i øjeblikket har vi
2 vakante bestyrelsespladser samt 2 suppleantpladser.
Derfor beder vi dig om at møde frem til den kommende generalforsamling og stille dit mandat til rådighed.
– Måske synes du, at ’dette’ ikke lige er noget for dig, - men så har du garanteret en medspiller, som du synes lige
passer på ’pladsen’, - i så fald må du ikke holde dig tilbage med at ’prikke hende/ham på skulderen!
Vi synes at klubben og badmintonhallen skal være til glæde alle, og derfor fortjener den også at flere vil
gøre deres indflydelse gældende.

Mød op til generalforsamlingen den 30. april 2015 kl. 19.00.
 
Bestyrelsen
 
Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74