Nyhedsbreve sæson 2021/2022


Marts 2022
Nyt fra Nykøbing Badmintonklub
 
 
Brunch for dig der hjælper klubben med frivilligt arbejde
En række af klubbens medlemmer lægger en hel del timer i frivilligt arbejde (se i øvrigt vedhæftede). Dette er helt afgørende for at vi kan drive en forening med egne lokaler og gode faciliteter. Derfor har bestyrelsen besluttet at invitere de frivillige til
 
Lækker brunch, søndag den 3. april kl. 10.30 i kantinen
 
Så hvis du er en af de mange frivillige, så skriv dig på tilmeldingssedlen, som bliver hængt op i forgangen. Tilmeldingsfrist: 28. marts.
 
 
Vil du hjælpe klubben med at tjene 3.000 kr?
Lørdag den 26. marts er der ”Modlys – festival” i Nykøbing. Der opstilles en række fakler, bålfade m.m. i gaden – og disse skal samles ind og fjernes søndag morgen mellem kl. 7.00 og 10.00. Det kræver 4 m/k ´er samt en bil m. trailer. Det giver klubben en indtægt på kr. 3.000. Hvis du er interesseret, så kontakt Hans-Jørgen på mail svante4500@gmail.com eller på sms 40415078. Svar senest. fredag den 4. marts
 
 
En lidt anderledes sæsonafslutning
Bestyrelsen har besluttet at forsøge en ny form for sæsonafslutning. Sæt derfor allerede nu et stort X ved lørdag den 23. april!
Vi mødes kl. 10.00, hvor vi – på tværs af alder – inddeles i hold, som i løbet af 2,5 timer skal igennem en række sjove og spændende konkurrencer. Kl. ca. 12.30 serveres der så en let frokost. Mens vi spiser uddeles der pokaler. Kl. ca. 14.00 ønsker vi hinanden en god sommer og på gensyn ved starten af den nye sæson.
NB: Hvis der er flere end 50 tilmeldte, så deler vi op i et ”formiddagsarrangement” for børn/unge og forældre og et ”eftermiddagsarrangement” for voksne og meget voksne!
Tilmeldingsseddel vil blive hængt op i hallen i slutningen af marts. Tilmeldingsfrist: 8. april.
 
 
Det frivillige arbejde
Som du kan se af vedhæftede, så udføres der masser af frivilligt arbejde. Vi har således lige modtaget kr. 30.000 fra Lions for at passe deres container på Genbrugsstationen i Nykøbing. Så tak til de aktive fra ældre-badminton, som står for denne opgave. Tidligere på sæsonen stod NB for at opsætte og nedtage skilte til det årlige Geopark Grandprix – cykelløb, hvilket indbragte klubben omkring kr. 24.000 – så tak til Lars Ole og co. for denne indsats.
Den 11. juni skal vi passe et forplejningsdepot i forbindelse med et stort motionscykelløb som optakt til Tour de France. Vi mangler fortsat 5 – 6 frivillige til denne opgave. Hvis du er interesseret, så giv besked til Lone eller Lars Ole Justesen.
 
 
Husker du at benytte vores nye motionsrum eller tilbuddet om motionisttræning tirsdag aften kl. 19????
 
 
På bestyrelsens vegne
Hans-Jørgen Olsen
 
 
________________________________________

 
Januar 2022  -  VIGTIG Meddelelse fra Badmintonklubben
 
Kære medlemmer af Nykøbing Badmintonklub

Så åbner vi igen!
Godt nytår til jer alle.
Vi åbner for spil i badminton onsdag den 5januar. Vi henstiller til alle at bære mundbind indtil man påbegynder spillet og i det hele taget holde afstand, spritte hænder og være påpasselig.
Kantinen vil være lukket lidt endnu, men Lone satser på at åbne mandag den 10. januar.
 
Fællestræning for motionister
Fra Tirsdag den 11. januar, kl. 19 – 21 vil der være fællestræning for motionister hver tirsdag. På skift vil de rutinerede veteranspillere Kirsten Markvardsen, Kim Vangsgård, Lars Ole Justesen og Svende Bræstrup være til stede og hjælpe med at sætte spillerunder, give tips om spillet og give gode råd. Alle voksne motionister er velkomne!!!
 
Fællestræning for ungdom
Ungdomstræningen genoptages tirsdag den 11. januar på de sædvanlige tidspunkter
 
Motionsrum
Så snart lokalet ud mod Savværksvej er malet, vil redskaberne blive sat op. Vi satser på det er klar til brug medio januar. Nærmere info følger.
 
”Åbent Hus” er udsat
Vi skulle have afholdt ”Åbent Hus” her midt i januar. Men pga. Covid-19 har vi besluttet at udskyde dette.
 
På bestyrelsens vegne
Hans-Jørgen Olsen
formand
 
________________________________________

 


Nyhedsbrev for Nykøbing Sj. Badmintonklub, November 2021

Hermed et lidt langt nyhedsbrev, som vi håber du vil læse. Der er mange gode nyheder!!!

 

Velbesøgt og vellykket træningslejr for ungdomsspillerne

 

Ungdomsafdelingen holdt træningslejrweekend lørdag til søndag den 30.-31. oktober. Der var 23 ivrige deltagere i alderen 7-15 år, heraf to fra Asnæs og en fra Højby. Det er en ganske habil ungdomsopbakning til en træningslejr, den første i lang tid, bl.a. pga. ”I ved nok”.

 

De fleste af udgifterne til lejren blev gavmildt dækket af midler fra DIF’s og DGI’s corona-genstartspulje.

 

Lena Remfeldt, Stine Greve og Bo Justesen, klubbens trofaste træningslejr-trænerteam  gennemførte et flot program med plads til både hurtige ben, højt humør og knivskarpe drops, som til sidst ledte til fortjente sølv- og guldmedaljer til alle.

 

I kantinen sørgede Lone med hjælp fra Svend for, at ingen gik sultne i gang med noget som helst: Der var 2 x frokost, aftensmad lørdag aften, morgenmad søndag morgen, et utal af mellemmåltider og saftevand ad libitum til de tørstige unge mennesker.

 

Til aftensmaden om lørdagen (flæskesteg med det hele) deltog også 13 forældre, en bedsteforælder og en søskende. Det var en kærkommen anledning til at tale om badminton, forældreinddragelse, træning, turneringer m.m.

 

Natminton-udstyret sørgede for stemning og benovelse hele lørdag aften, og da forældrene var færdige med steg, svær og sovs, blev de udfordret af spillerne, så aftenen sluttede med familie-natminton,

 

Søndag var det turneringstid (med forskellige former for handicap), inden alle efter frokost kunne komme hjem og flade ud og holde søndag, trætte, men mætte af indtryk, god mad, godt selskab og aktivt samvær.

 

På vegne af ungdomsspillerudvalget:

Thure Jørgensen, fmd.

 

 

Nu bliver motionsrum en realitet!!!

 

Vores planer om at indrette et motionsrum bliver nu til virkelighed. Nordea Fonden har bevilget 20.000 kr. til projektet, og vi har selv opsparet yderligere 35.000 kr. Vi er nu i færd med at indhente tilbud, ligesom mødelokalet bliver ryddet i nærmeste fremtid. Vi håber, at lokalet kan stå færdigt inden årets udgang og planlægger officiel indvielse den 15. januar 2022.

Lokalet må kun benyttes af klubbens medlemmer, og der vil blive anskaffet en kodelås. Mere om dette senere.

 

”Åbent hus” lørdag den 15. januar

 

Vi vil gerne have flere nye medlemmer til at bruge vores gode faciliteter. Derfor inviterer vi til ”åbent hus” lørdag den 15. januar, ca. i tidsrummet 13 – 16. Her vil der være mulighed for at få en ketsjer i hånden og i øvrigt se vores nye motionsrum. Desuden byder vi på kaffe, kage og en snak! Så prik lige til dine venner, kolleger m.m., som måske kunne have glæde af lidt fjerbold og samvær.

 

NYT: Fællestræning for motionister efter nytår

 

Bestyrelsen har besluttet at oprette fællestræning for motionister hver tirsdag i tidsrummet 18.30 – 20.00. Dette for at nye medlemmer kan få et tilbud om at møde andre motionister – og nuværende medlemmer kan spille med andre end de faste makkere.

Til fællestræningen vil der hver gang være en erfaren spiller (veteran) til stede for at sætte spillerunder og stå til rådighed for tips om spil, regler m.m. Fællestræningen starter 1. tirsdag i januar.

 

Ledige spilletider

 

Vi har stadig ledige spilletider. Så hvis du – eller nogle af dine bekendte – mangler en spilletid, så kig på vores hjemmeside!

 

Frivilligt arbejde giver penge i klubkassen

 

Vores klub er afhængig af, at mange medlemmer yder et stykke frivilligt arbejde. Henover sommeren har vi indtjent næsten 75.000 kr. Dette er sket ved bl.a.:

 

·         Pasning af Lions container på genbrugsstationen

·         Skilteopsætning og rutevejledning i forbindelse med Geopark Bjerg Grandprix

·         Opsætning af flag-allé

·         Bistand ved Nordstrandsfestival m.m.

 

Desuden har bestyrelsen – gennem ansøgninger til diverse fonde og puljer – skaffet yderligere   72.000 kr., bl.a. til ovennævnte ungdomsweekend og motionsrum. Ud over dette er der en række personer, der yder praktisk hjælp, f.eks. gartner-holdet, der står for vedligehold af vores udenoms-arealer

 

Vi har brug for flere frivillige. Derfor er vi gået i gang med at beskrive de forskellige opgaver som vi påtager os. Dette vil snarest blive lagt på vores hjemmeside. Som frivillig behøver du ikke påtage dig store opgaver, men måske tilbyde at deltage på vores gartner-hold eller hjælpe med opstilling/nedtagning af borde og stole, når hallen bruges til andet end badminton.

 

På bestyrelsens vegne

Hans-Jørgen Olsen

Formand

 
________________________________________

 

Nyhedsbrev for Nykøbing Sj. Badmintonklub, Juli 2021


En ny sæson står for døren. Vi håber og tror at sæson 21/22 kan blive uden afbrydelser pga. Corona. Og vi håber at I – trods nedlukninger m.m. – fortsat har lyst til spillet og bakker op om vores forening.

Bestyrelsen har en række nye tiltag på bedding. De tiltag præsenterer vi nedenfor:

 

Ungdomsweekend i september

Vi har fået bevilget kr. 18.000 fra DGIs og DIFs opstartspulje. De skal bruges til en hyggelig weekend for ungdomsafdelingen. Her vil være træning, leg, god mad og masser af hyggeligt samvær. Vi vender tilbage med den endelige dato snarest.

 

Kontingentopkrævning fra holdsport.dk via mail

Hidtil har kun ungdomsspillere fået kontingentopkrævning fra Holdsport.dk, men nu er det lykkedes at indsamle mailadresser fra næsten alle af klubbens øvrige medlemmer. Det betyder, at I i løbet af august måned modtager mail fra Holdsport. I kan vælge at sætte kontingentbetalingen på jeres betalingsservice, så kører det fremover helt automatisk.

 

Motionslokale til efteråret

Vi har det sidste års tid haft en ambition om at indrette mødelokalet ud mod Savværksvej til et motions-/fitnessrum. Det ser nu ud til at lykkes. Planen er at indrette rummet med bl.a. motionscykel, crosstræner, mave/ryg bænk, ribbe, måtter, mindre håndvægte, balanceplader m.m.

Vi håber at kunne være klar omkring 1. november, men afventer lige nu svar på en ansøgning til Nordea Fonden. Rummet kan naturligvis kun benyttes af klubbens medlemmer. Adgang vil ske via en kodelås. Der vil månedligt blive instruktion i benyttelse af redskaberne.

 

Fornyelse af indgangsparti

Mange har sikkert oplevet af forgangen ser lidt rodet ud med sportstasker, løse borde og uaktuelle opslag. Vi vil nu renovere rummet, bl.a. så der bygges en reol med plads til 12 sportstasker.

 

Alt i alt ser vi frem til en spændende sæson med godt spil og hyggeligt samvær. Husk: Vi starter 1.9.


På bestyrelsens vegne

Hans-Jørgen Olsen

formand

Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74