Informationsbrev fra bestyrelsen vinter 2019


Kære klubmedlem
Og, kære forældre til medlemmer i ungdomsafdelingen


Lidt nyttig og vigtig information om vores badmintonklub
Vi er nu godt inde i 2019, - og allerede langt henne i sæsonen 2018-19!
Dette giver mig anledning til i dette lille informationsbrev at resumere lidt omkring forholdene i og omkring Nykøbing Sj. Badmintonklub. – For nogle kan det være nyt!, - og for andre kan måske noget være gået i ’glemmebogen’, - andre igen vil sige: ”selvfølgelig!, - det er vi da opmærksomme på!”
Vi er en gammel traditionsrig klub, - faktisk rundede ’vi’ i 2018 igen et skarpt hjørne, idet klubben den 18. oktober passerede de 80 år!, - dette blev dog ikke markeret, - så måske har vi noget ’til gode’ her!
Klubben har gennem alle årene været ’herre i eget hus’, - som en af de få i Danmark, - og som den eneste i Odsherred!
Det at være herre i eget hus giver mange friheder, men der følger også en række forpligtelser med.
Klubben er således ejer af VORES hal, - den nuværende hal har godt 25 år på ’bagen’, og ved byggeriet dengang var den daværende Nykøbing-Rørvig Kommune velvillig med et rente- og afdragsfrit lån på godt 2 mio. kr., - de gode vilkår for dette lån er efterfølgende forlænget af Odsherred Kommune.
Senere større byggerier, - først opførelse/ombygning af omklædningsfaciliteter, - senere tilbygningen med depotet, - og senest efterisoleringsarbejdet omkring facaden mod Pakhuset er delvist gennemført ved frivilliges indsats, - og ved finansiering har vi været heldige at kunne trække på kommunale tilskudspuljer.
Ejerskabet betyder at vi har det fulde ansvar for vedligeholdelse og drift af hallen. – I det daglige løser vi denne opgave ved hjælp af vores altid tilstedeværende halinspektør Lone, - som vi jo også er så heldige at have som forpagter af hallens restaurant!
Ved særlige lejligheder, - og dem er der mange af (mange med indtjening ved udlejning af hallen) yder medlemmerne en stor indsat ved klargøring og oprydning.
Meget vedligeholdelse sker ligeledes ved medlemmernes indsats, - dels løbende over året, og dels ved de/den årlige arbejdsdag(e).
Vi er en stolt og traditionsrig klub, - og mange af vores medlemmer har gennem tiderne satte pæne fodaftryk på det danske badmintonlandkort, - særligt er vi selvsagt pavestolte af at badmintonikonet Morten Frost udtrådte sine første badmintonsko i VORES klub!, - og tilførte klubben flere danmarksmesterskaber!
I vores klub er der plads til alle! – Vi har et særligt fokus på børnene og ungdommen som gives ’stor plads’ og tilrettelagte træningsforløb. – Dette styres helt og holdet af et meget engageret ungdomsudvalg, som skal have meget ros for dette arbejde.
Om formiddagen har vores lidt ældre medlemmer stort set beslaglagt banerne hele ugen. Vores dygtige seniorspillere holder formen vedlige i løbet af ugen og fællestræner torsdag aften. – Og, ’bredden’; motionsspillerne og ’hygge’-spillerne fylder resten af banerne op. – Så, der er næsten altid ’liv’ i hallen!
Den megen aktivitet og det gode engagement giver en god klubånd, og det jo et godt grundlag for det gode klubliv som badmintonhallen er rammen for.
Den gode klubånd giver god forståelse for det frivillige eksterne arbejde som er så nødvendigt for klubben økonomi. Det forholdsvis store, men nødvendige udgiftsniveau omkring indsatsen for ungdomsspillerne betinger at vi tilvejebringer indtægter ud over kontingenterne.
Mange medlemmer yder en kæmpe indsats når de eksterne opgaver skal løser, - og det er pinende nødvendigt at der fortsat er hjælpende hænder: - når foldere skal uddeles, - når flagene skal op i gågaden, - når vi skal have afviklet gågadecykelløbet, - når vi skal have hjælpere til Vig Festivalen, - og meget andet! – Vi har hidtil været meget heldige med at eksterne samarbejdspartnere har haft sympati for det arbejde vi udfører i klubben!
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at ’alt fungerer’, - bestyrelsen er sammensat af klubmedlemmer der brænder for opretholdelse af den selvstændighed vi har som ’herre i eget hus’, og der er nu oparbejdet så mange rutiner, som sammen med vore halinspektørs indsats medvirker til at vi kan være stolte af VORES badmintonhal.
Vi er taknemmelige for al den hjælp vi får fra engagerede medlemmer, - mange gange er det samme ’Tordenskjolds soldater’ der ’hygger’ sig med arbejdet, - men alle kan jo ikke ’blive ved’, så derfor er det vigtigt at den lidt yngre generation blander sig noget mere!
Så derfor er det vigtigt at du støtter op omkring:
• Bestyrelsens arbejde omkring driften af hallen og klubbens funktion
• Arbejdet i ungdomsudvalget
• Det frivillige medlemsarbejde omkring hallen
• Det frivillige arbejde det sikrer den eksterne indtjening til klubben

Så hold øje med opslagene i hallen, - på hjemmesiden, - og mailen i din indbakke når det bliver ’kaldt’ på hjælp!


På bestyrelsens vegne
Hans Erik Andersen
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74