Indkaldelse til
Generalforsamling
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Badmintonklub
 
Onsdag den 24. april 2019 kl. 19.00
 
Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet i hallen.
 
 
Dagsorden iflg. Love for Nykøbing Sj. Badmintonklub på følgende måde:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af stemmeberettigede
 3. Aflægning af beretning/beretninger for den forløbne sæson
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  (forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år således, at 4 medlemmer afgår det ene år og 3 medlemmer det næste år. Formanden og kasserer må ikke afgå samme år. Endvidere vælges suppleanter, der afgår hvert år.
  Bestyrelsen:
Hans Erik Andersen                    Ikke på valg 
Claus Elvekjær                           Ikke på valg 
Michael Larsen                           Ikke på valg
Leif Andersen                             På valg, modtager genvalg
Mette Christiansen                      På valg
Lotte Christiansen                       På valg
Lars Ole Justesen                        På valg, modtager genvalg
Suppleanter:
Anni Madsen                               På valg
Hanne Olrik                                På valg
 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  (Vælges for 1 år)
  Ole Skaarup og Claus Rohrberg er på valg som revisorer.    modtager genvalg
​           Maj-Britt Greve er på valg som suppleant.                             modtager genvalg
 
 1. Eventuelt
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Nykøbing Sj. Badmintonklub
Hent dagsorden for generalforsamlingen 2019 her
Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74