Indkaldelse til Generalforsamling                                                                                                                                     Lagt på nettet 11-04-2014
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Badmintonklub
 
Onsdag den 30. april 2014 kl. 19.00
 
Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet i hallen.
 
 
Dagsorden iflg. Love for Nykøbing Sj. Badmintonklub på følgende måde:
 
 
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af stemmeberettigede
 3. Aflægning af beretning/beretninger for den forløbne sæson
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  (forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år således, at 4 medlemmer afgår det ene år og 3 medlemmer det næste år.Formanden og kasserer må ikke afgå samme år. Endvidere vælges suppleanter, der afgår hvert år.
Bestyrelsen:
Jan Olsen                                   på valg          modtager  ikke genvalg
Mette Christiansen                       ikke på valg  
Jan Møller                                   på valg          modtager  ikke genvalg
Leif Andersen                              ikke på valg
Lotte Christiansen                        ikke på valg
Lars Ole Justesen                         ikke på valg  
Hans Erik Andersen                      på valg          modtager genvalg              
Suppleanter:
Jette G. Bruun                             på valg          modtager  ikke genvalg
XXXXX                                        på valg         
 
        8.  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (Vælges for 1 år)
Ole Skaarup og Claus Rohrberg er på valg som revisorer.      modtager genvalg
Maj-Britt Greve er på valg som suppleant.                           modtager genvalg
 
      9.  Eventuelt 


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Nykøbing Sj. Badmintonklub
 
Hent og print indkaldelsen herunder
Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74