Opslag på nettet d.23-3-2018

Indkaldelse til

Generalforsamling

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Badmintonklub

 

Onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00

 

Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet i hallen.

 

 

Dagsorden iflg. Love for Nykøbing Sj. Badmintonklub på følgende måde:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af stemmeberettigede
 3. Aflægning af beretning/beretninger for den forløbne sæson
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  (forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år således, at 4 medlemmer afgår det ene år og 3 medlemmer det næste år. Formanden og kasserer må ikke afgå samme år. Endvidere vælges suppleanter, der afgår hvert år.
  Bestyrelsen:

Anni Madsen                                På valg

Hanne Olrik                                  På valg

Hans Erik Andersen                     På valg, modtager genvalg

Leif Andersen                              Ikke på valg

Mette Christiansen                       Ikke på valg

Lotte Christiansen                        Ikke på valg

Lars Ole Justesen                         Ikke på valg 

Suppleanter:

Claus Elvekjær                             På valg         

Vakant                                          På valg         

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  (Vælges for 1 år)
  Ole Skaarup og Claus Rohrberg er på valg som revisorer.      modtager genvalg
          Maj-Britt Greve er på valg som suppleant.       modtager genvalg

 

 1. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nykøbing Sj. Badmintonklub

Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74