Indkaldelse til Generalforsamling                                                                                 opslag på nettet 4-4-2017
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Badmintonklub
 
Onsdag den 26. april 2017 kl. 19.00
 
Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet i hallen.
 
 
Dagsorden iflg. Love for Nykøbing Sj. Badmintonklub på følgende måde:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af stemmeberettigede
 3. Aflægning af beretning/beretninger for den forløbne sæson
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  (forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år således, at 4 medlemmer afgår det ene år og 3 medlemmer det næste år. Formanden og kasserer må ikke afgå samme år. Endvidere vælges suppleanter, der afgår hvert år.
  Bestyrelsen:
Anni Madsen                                Ikke på valg
Hanne Olrik                                  Ikke på valg
Hans Erik Andersen                     Ikke på valg
Leif Andersen                              På valg, modtager genvalg
Mette Christiansen                       På valg, modtager genvalg
Lotte Christiansen                        På valg, modtager genvalg
Lars Ole Justesen                         På valg, modtager genvalg
Suppleanter:
Vakant                                          På valg         
Vakant                                          På valg         
 
 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  (Vælges for 1 år)
  Ole Skaarup og Claus Rohrberg er på valg som revisorer.      modtager genvalg
        Maj-Britt Greve er på valg som suppleant.                              modtager genvalg

 
 1. Eventuelt
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Nykøbing Sj. Badmintonklub
Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74