Nykøbing Sj. d.05-04-2016

Indkaldelse til

Generalforsamling

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Badmintonklub

 

Onsdag den 27. april 2016 kl. 19.00

 

Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet i hallen.

 

 

Dagsorden iflg. Love for Nykøbing Sj. Badmintonklub på følgende måde:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af stemmeberettigede
 3. Aflægning af beretning/beretninger for den forløbne sæson
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  (forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år således, at 4 medlemmer afgår det ene år og 3 medlemmer det næste år. Formanden og kasserer må ikke afgå samme år. Endvidere vælges suppleanter, der afgår hvert år.

            Bestyrelsen:

Anni Madsen                    på valg – modtager genvalg

Vakant                              på valg

Hans Erik Andersen         på valg – modtager genvalg                    

Leif Andersen                   ikke på valg

Mette Christiansen           ikke på valg

Lotte Christiansen            ikke på valg

Lars Ole Justesen            ikke på valg  

Suppleanter:

Vakant                             på valg         

Vakent                             på valg         

 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  (Vælges for 1 år)
  Ole Skaarup og Claus Rohrberg er på valg som revisorer.      modtager genvalg
           Maj-Britt Greve er på valg som suppleant.               modtager genvalg

 1. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nykøbing Sj. Badmintonklub
 

Hent og print indkaldelsen her

Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74